Rouget tachete Spotted goatfish Pseudupeneus maculatus
Rouget tachete (fr),  Spotted goatfish (en),  (Pseudupeneus maculatus)
Groupe des poissons
atlantiquetropical > Guadeloupe 10/2007