Chevesne  Squalius cephalus
Chevesne (fr),  (Squalius cephalus)
Groupe des poissons
eaudouce > Kurzell 2014/05