Elephant d afrique African elephant Loxodonta africana
Elephant d afrique (fr),  African elephant (en),  (Loxodonta africana)
Afrique
Groupe des mammiferes
Afrique > Namibie 2015/06