Mangouste rouge Slender mongoose Galerella sanguinea
Mangouste rouge (fr),  Slender mongoose (en),  (Galerella sanguinea)
Groupe des mammiferes
Afrique > Namibie 2015/06