Otocyon Bar eared fox Otocyon megalotis
Otocyon (fr),  Bar eared fox (en),  (Otocyon megalotis)
Groupe des mammiferes
Afrique > Namibie 2015/06