Entelle (F) Grey langur Semnopithecus entellus
Entelle (F) (fr),  Grey langur (en),  (Semnopithecus entellus)
Groupe des mammiferes
Asie > Sri Lanka 01/2007