Lezard
Lezard (fr),
Groupe des reptiles
Asie > Sri Lanka 01/2007