Tantale ibis Yellowbilled Stork Mycteria ibis
Tantale ibis (fr),  Yellowbilled Stork (en),  (Mycteria ibis)
Groupe des oiseaux
Asie > Sri Lanka 01/2007