Silure glane  Silurus glanis
Silure glane (fr),  (Silurus glanis)
Groupe des poissons
eaudouce > St Mard 11/2009